Home
  |   LT  |   LV  |   EN  |   RU
Dzensiksnas

Dzensiksnas 

 Siksnas kombainiem
- paredzētas visiem graudaugu kombainiem. Tās ir variatoras, sešstūrainas, savienojamas un u.c. siksnas.

 Siksna citām lauksaimniecības tehnikām - paredzētas visām iespējamām lauksaimniecības mašīnām.

 Siksnas rūpnieciskajam aprīkojumam - trapeciodālas, plakanas, sinhronas, variatoras siksnas.

 Siksnas iesaiņojamajām mašīnām - trapeciodālas un plakanas baltas siksnas (nesmērējošās), apaļas siksnas no PVC.

 Siksnas kokapstrādes darbgaldiem - jaudas-tangenciālās siksnas.

 Siksnas vieglajai rūpniecībai - tiek pielietotas austuves darbgaldos, diegu šķeterējamajās mašīnās, šūšanas rūpniecībā.

 Speciālas konstrukcijas siksnas - ķīļa apgrieztā profila, plakani ar speciālu šķērsenisku cietību, papīra presēm un citas siksnas.

Siksnas piegādā firma "Roulunds" (Dānija). Visas siksnas ir antistatiskas, izturīgas pret ziežeļļām un benzīna, neizstaipās. Visām siksnām ir garantija. Lietuvas noliktavās ir pieejams viss siksnu asortiments.

Apaļās siksnas no PVC un jaudas siksnas izgatavotas firmā "Esbelt" (Spānija). Šīs siksnas tiek griestas un savienotas pēc pasūtītāja iepriekš iesniegtajām skicēm un izmēriem SIA "Plastena" darbnīcās.